__
[ Descargas Vip ]

martes, septiembre 30, 2008

Ensoku - Shoujo saikidou jikken

えんそく
site officiel : http://ensoku.in/

01 - SCHIZ ~Uruo Aru Shoujo no Jinsei no Shippai to GAL Kami Hakase no Jikken no Shippai Uruo~
02 - Shoujo Kaijuu BANGYARURA (Reactivating MIX)
03 - SILICA GEL-KID'08 (Reactivating MIX)
04 - Shishamo LOVER (Shishamo POWER Aku no REMIX)
05 - Shishamo LOVER (KARAOKE Shounen Ver)
06 - Shishamo LOVER (KARAOKE Shoujo Ver)
07 - Shishamo LOVER (KARAOKE Shounen x Shoujo Ver)